Podnošenje prigovora

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE:

Sukladno čl. 6. St. 1. Točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
-pisanim putem u poslovnim prostorijama /ili PTT poštanskom pošiljkom na adresu: Alibi Centar za turističke, kulturne i sportske inicijative Pozioi 4c 52470 Umag, HR
-ili elektronskom poštom na E-mail adresu: info@alibi.hr

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana, od dana zaprimanja prigovora.